Навчання в Польщі | Міжнародний Університет у Вроцлаві | Запрошуємо.
CILT        Wiarygodna szkoła
Найкращий логістичний ВН3 у Польщі згідно Рейтингу Perspektywy 2016

Дуальне навчання

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ЛАБОРАТОРІЇ

 
ФІНАНСУВАННЯ НАВЧАННЯ

 
МІЖНАРОДНА
СПІВПРАЦЯ


 
ВІДКРИТІ
ЛЕКЦІЇ


 
АКРЕДИТАЦІЯ CILT (UK)

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Дуальне навчання в Міжнародному Університеті Логістики та Транспорту у Вроцлаві поєднує теоретичні заняття з практичними, які реалізовуються в рамках оплачуваних стажувань, що відбуваються в партнерських компаніях. 3  дні навчаєшся, 2 дні працюєш, НАВЧАННЯ ОПЛАЧУЄ КОМПАНІЯ!

    ОСВІТА + ДОСВІД = ДУАЛЬНЕ НАВЧАННЯ  

3 дні в тиждень - НАВЧАННЯ

2 дні в тиждень - ДОСВІД

                     Понеділок - академічні заняття                 
Вівторок - академічні заняття
Середа - академічні заняття

Четвер - оплачуване стажування на підприємстві
П’ятниця - оплачуване стажування на підприємстві

УВАГА!  ТВОЄ НАВЧАННЯ оплачує КОМПАНІЯ!
 

 

Дуальне навчання проводиться на напрямках:

ua studia dualne  czerwone

 

  •     Логістика – стаціонарне навчання І ступеня, бакалавріат
  •     Логістика– стаціонарне навчання І ступеня, навчання на ступінь інженера
  •     Транспорт – стаціонарне навчання І ступеня, бакалавріат

 

Після закінчення дуального навчання, окрім знань у тебе є мінімум дворічний досвід роботи, який ти можеш додати до свого резюме.

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ

Студенти реалізують програму навчання згідно з обраним напрямком в MWSLiT у Вроцлаві. Після закінчення другого семестру студенти можуть розпочати навчання на обраному напрямку в дуальній формі. 30 осіб, що буде прийнято на дуальну форму навчання, можуть приймати участь в заняттях що відбуваються в університеті (від понеділка до середи) а також приступити до стажування в партнерській фірмі (в четвер та п’ятницю). Без огляду на напрямок навчання, студенти можуть продовжувати стажування під час канікул, проте це залежить виключно від організаційних можливостей фірми-партнера.
За участь у стажуванні студенти отримують щомісячну оплату, яка встановлюється представниками партнерської фірми та університетом. Квота не буде нижча ніж місячна вартість навчання. Предмети, які реалізуються в процесі дуального навчання, викладаються також працівниками партнерських фірм – практиками з багаторічним досвідом. На цілий період стажування студент підписує контракт з однією партнерською фірмою, яка визначає його обов’язки та умови проходження стажування (в порозумінні з представниками університету).

НАБІР

Набір відбувається згідно з прийнятим і затвердженим регламентом в кілька етапів. Першим етапом є складання комплекту документів – резюме, мотиваційного листа, виписки з деканату про отримані оцінки. Після цього особи, які пройдуть вступний відбір, повинні також пройти співбесіду під час якої буде перевірено також рівень володіння польською мовою (для іноземців) та англійською мовою (якщо в партнерській фірмі це основна мова ділового спілкування). Під час подання документів на дуальне навчання студент може обрати фірму в якій він хотів би проходити стажування. Про те, чи буде студент скерований до неї вирішує комісія, до складу якої входить представник партнерської фірми. Список осіб, яких прийняли на стажування, буде розміщено на інтернет сайті та дошці оголошень в MWSLiT у Вроцлаві.

ПАРТНЕРИ ДУАЛЬНОГО НАВЧАННЯ

Партнерами дуального навчання є відомі фірми. Свій досвід та інновації вони можуть переказати студентам під час теоретичних занять та стажувань на підприємствах.

  
Партнерскі компанії
 

ccc-logo

 201504 Fleet Partners logo
crusar fracht

2013-06 ORIGINAL high resolution - VosLogistics Logo

leoni-logo

 

ДУМКА ДОСВІДЧЕНОГО ПРАКТИКА В ГАЛУЗІ TSL

 robertmendrun-foto

 Robert mendrun rek

Роберт Мендрунь
Викладач/Практик
Транспорт/Експедиція/Логістика


В галузі TSL я працюю вже більше двадцати років. Увесь цей час змінюються тренди, очікування працедавців, конкуренція серед потенційних робітників і вимоги в процесі працевлаштування весь час зростають. Це змушує студентів уже під час навчання замислитися про отримання якомога більшого професійного досвіду.

Як викладач, і, в першу чергу, як багаторічний практик в галузі TSL, я можу впевнено сказати, що Міжнародний Університет Логістики та Транспорту у Вроцлаві – це один з тих вишів, котрі відкривають можливості швидкого якісного та технологічного розвитку, який має місце сьогодні.

Пропозиція дуального навчання об’єднує найважливіші з точки зору економіки області: знання та практику. Перша готує студентів теоретично, закладає фундамент, котрий поможе зорієнтуватися в практиці. Ніщо не може замінити елементу, яким є безпосередній контакт з працедавцями – можливість ознайомитися з функціонуванням компанії, її очікуваннями, отримуючи освіту в той самий час. Це – прекрасний шанс на підготовку до вимог, що їх ставить перед випускниками ринок праці.

Університет, у відповідь на виклики сучасності, робить сильний упор на те, щоб серед академічних кадрів знаходилися найкращі спеціалісти в своїй галузі. Серед них, викладачі з Польщі, з інших держав, наукові працівники і практики.

Що важливо з моєї точки зору, як викладача: я завжди стараюсь дати студентам необхідну інформацію з даної галузі. Але теорія – це не все. Саме цьому я вважаю, що своєю більш ніж десятилітньою історією Міжнародний Університет Логістики та Транспорту довів, що тісно вріс в академічну структуру студентського міста, яким є Вроцлав. Своєю пропозицією та якістю навчання, а також новими рішеннями він може дуже полегшити студентам пошук роботи в галузі TSL, а фірмам, що шукають працівників, висококваліфікованих спеціалістів. Це суттєво, особливо з точки зору того, що наш регіон потенційно один з найкращих з перспективи локалізації логістичних центрів в цій частині Європи.

Як відомо, ключ до успіху – це не тільки освіта, але й багатий життєвий досвід. Саме цьому, Міжнародний Університет Логістики і Транспорту, як виш, для якого пріорітетом є добро його студентів, одним з перших у Нижній Силезії відкриває Дуальне навчання.

Як викладач-практик, рекомендую!

                                        

PIERWSZE NA DOLNYM ŚLĄSKU STUDIA DUALNE!

 

INFORMACJE OGÓLNE

Studia dualne, prowadzone w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu                we Wrocławiu, łączą zajęcia teoretyczne z zajęciami praktycznymi realizowanymi                         w ramach płatnych staży odbywających się w firmach partnerskich.

 

3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz, CZESNE płaci firma!

WYKSZTAŁCENIE + DOŚWIADCZENIE = STUDIA DUALNE

3 dniw tygodniu -KSZTAŁCENIE

PONIEDZIAŁEK- zajęcia akademickie
WTOREK- zajęcia akademickie
ŚRODA- zajęcia akademickie

2 dniw tygodniu -DOŚWIADCZENIE

CZWARTEK- płatny staż w przedsiębiorstwie
PIĄTEK- płatny staż w przedsiębiorstwie

UWAGA!  TWOJE CZESNE płaci FIRMA!

 

Studia dualne realizowane są na kierunkach:

  • Logistyka – studia I stopnia, stacjonarne licencjackie
  • Logistyka – studia I studia, stacjonarne inżynierskie
  • Transport – studia I stopnia, stacjonarne licencjackie

 

Po zakończeniu studiów dualnych oprócz wiedzy masz minimum 2 lata doświadczenia,                które możesz wpisać do swojego CV.

 

ORGANIZACJA STUDIÓW

Studenci realizują program studiów zgodny z obranym kierunkiem w MWSLiT                              we Wrocławiu. Po zakończeniu drugiego semestru studenci mogą ubiegać                                            się o kontynuowanie studiów na wybranym kierunku w systemie dualnym. 30 osób, zakwalifikowanych do odbywania studiów dualnych będzie uczestniczyć w zajęciach odbywających się na Uczelni (od poniedziałku do środy) oraz w stażu w firmie partnerskiej (od czwartku do piątku). Bez względu na kierunek i rodzaj studiów, studenci mogą starać                 się o kontynuowanie stażu w firmie partnerskiej w miesiącach wakacyjnych, zależy to jednak tylko i wyłącznie od możliwości organizacyjnych firmy partnerskiej.

 

Za udział w stażu studenci otrzymują wynagrodzenie miesięczne, którego wysokość ustalą przedstawiciele firmy partnerskiej oraz uczelnia. Kwota ta nie będzie niższa                          od równowartości miesięcznego czesnego na uczelni. Przedmioty realizowane w trakcie studiów dualnych są również prowadzone przez osoby pracujące w firmach partnerskich, czyli przez praktyków z długoletnim doświadczeniem. Na cały okres stażu student wiąże się z jedną firmą partnerską, która decyduje o zakresie jego obowiązków oraz zasadach i warunkach odbywania stażu (w uzgodnieniu z przedstawicielem uczelni).

 

 

 

 

 

PPROCES REKRUTACJI

Proces rekrutacji odbywa się zgodnie z przyjętym i zatwierdzonym regulaminem i obejmuje kilka etapów. Pierwszy to złożenie kompletu dokumentów (CV, list motywacyjny, karta osiągnięć za zakończone semestry nauki), następnie osoby, które przejdą wstępną kwalifikację muszą zgłosić się na rozmowę kwalifikacyjną, podczas której sprawdzana jest m.in. znajomość języka polskiego (w przypadku obcokrajowców) lub języka angielskiego (jeżeli w firmie partnerskiej jest to język komunikacyjny). Student może wybrać podczas aplikowania na studia dualne firmę, do której chciałby uczęszczać na staż. O tym czy zostanie do niej przydzielony decyduje komisja kwalifikacyjna w skład której wchodzi przedstawiciel firmy partnerskiej. Lista osób przyjętych zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz tablicy informacyjnej w MWSLiT we Wrocławiu.

 

 

PARTNERZY STUDIÓW DUALNYCH

Partnerami studiów dualnych są znane firmy. Swoje doświadczenie i nowe rozwiązania, które wprowadzają mogą przekazywać studentom podczas zajęć teoretycznych oraz płatnych staży w przedsiębiorstwie.