Навчання в Польщі | Міжнародний Університет у Вроцлаві | Запрошуємо.
CILT        Wiarygodna szkoła
Найкращий логістичний ВН3 у Польщі згідно Рейтингу Perspektywy 2016

Менеджмент

 zarzadzanie

ФІНАНСУВАННЯ НАВЧАННЯ

 
МІЖНАРОДНА
СПІВПРАЦЯ


 
ВІДКРИТІ
ЛЕКЦІЇ


 
АКРЕДИТАЦІЯ CILT (UK)

 

 

Навчання I ступеня, бакалавріатua finansowanie
(6 семестрів)

 
Студенти напрямку «Менеджмент» отримують теоретичні знання та практичні вміння в галузі управлінських наук і суміжних дисциплін, які висвітлюють суть, правильність та проблеми функціонування підприємств, адміністративних об’єктів та структур державної безпеки. Вони здобувають вміння розпізнавання, діагнозування та роз’язування проблем управління людскими ресурсами, матеріальним, фінансовим та інформаційним капіталом. Випускники підготовлені до реалізації основних функцій управління процесами в організаціях економічного або адміністративного характеру, а також об’єктів громадської безпеки.Дві спеціальності на вибір:
  • стаціонар (5 днів на тиждень)
  • заочна форма навчання (з’їзди кожні два тижні на вихідні)

Метою навчання є переказ знань з галузі управлінських наук, поглиблених економічним менеджментом, підготовка випускника до ведення власної фірми та успішного управління підприємством, а також навчання відповідальності в середовищі праці і поза ним, а також усвідомлення потреби навчання впродовж всього життя.

ua specjalnosci do-wyboru

 

 

Спеціальність: Управління підприємством

 zarzadznie przedsiebiorstwem

Сучасні економічні умови окреслені експертами як надзвичайно складні. Високий рівень конкурентності, насичення товарами, послугами та динамікою макроекономічних аспектів, призводять до того, що виживання на ринку знаходиться у прямій залежності до доброго управління підприємством. Тому, на ринку усе більш актуальною стає потреба у спеціалістах, які можуть ефективно вирішувати проблеми, що виникають в процесі реалізації управління підприємством.
В рамках спеціальності «управління підприємством» студенти здобувають знання з галузі конкретних аспектів діяльності організацій, метод і технік управління підприємством, систем комп’ютерної підтримки процесів управління та набуття ключових вмінь та менеджерських компетенцій.
Дізнайся більше: Кар’єрні перспективи | Стань студентом

 

Спеціальність: Управління продуктом

 zarzadzaniem produktem

Наслідок поступу в динаміці поведінки споживача – це зріст потреби в спеціалістах, що відповідальні за маркетингове, технічне та економічне формування асортименту продукту – менеджерів продукту (Product Manager). Вони створюють інноваційні продукти, які заспокоюють конкретні потреби клієнтів, а також вирішують його актуальні проблеми. Product Manager може керувати продуктом на кожному етапі циклу його існування, а також координувати всі основні сфери управління індивідуальними продуктами і марками, запропонованими підприємством.
В рамках спеціальності «управління продуктом» студенти здобувають знання в галузі ідентифікації та інтерпретації ринкових шансів та можливостей продукту, програмування маркетингових дій, керування працею колективів у галузі маркетингу, використання сучасних інформаційних технологій, що підтримують маркетингову діяльність підприємства та набувають нових ключових вмінь та менеджерських компетенцій.
Дізнайся більше: Кар’єрні перспективи | Стань студентом

 

Спеціальність: Антикризовий менеджмент

 zarzadznanie kryzysowe

Зріст міжперсональної співзалежності в глобальному вимірі узалежнений від технології і доступу до джерел енергії та щораз більші вимоги щодо стандарту життя, а саме в постіндустріальних суспільствах, приводять до зросту зацікавленності сферою кризового менеджменту. Бажання запевнити безпеку призводить до збільшення потреби в спеціалістах в галузі антикризового менеджменту (Crisis Manager), що матимуть багатосторонню підготовку до відповіді на виклики ХХІ століття.
В рамках спеціальності «кризове управління» студенти здобувають знання з галузі опрацювання та вповадження системи антикризового управління, утримання її в оптимальному стані та потенційні покращення у вже функціонуючих системах, прийняття рішень, пов’язаних з подіями, які відбуваються під час кризових ситуацій, а також при усуненні наслідків цих ситуацій, та набувають ключових вмінь і менеджерських компетенцій.
Дізнайся більше: Кар’єрні перспективи | Стань студентом

 

Спеціальність: Управління проектами

 zarzadzanie projektami

Динамічний ринок вимагає від підприємств створення еластичних організаційних структур, щоб уможливити швидку реакцію на шанси і небезпеки, які з’являються в оточенні. Одночасно, щораз більше дій в підприємстві має одноразовий характер з певними обмеженнями. Такі явища стають приводом до зростання потреби на спеціалістів з галузі управління проектами (Project Manager), що можуть успішно реалізувати різноманітні міроприємства.
В рамках спеціальності «управління проектами» студенти здобудуть знання в галузі елементів управління проектами, управління ризиком, рівнями управління проектами включно з їх значенням для успіху проекту, та набувають ключових менеджерських вмінь і компетенцій.
Дізнайся більше: Кар’єрні перспективи | Стань студентом

Навчання I ступеня, бакалавріат