ВІДКРИТО НАБІР НА 2024/2025 АКАДЕМІЧНИЙ РІК

  ДЕТАЛЬНІШЕ   
  

З метою кращої підготовки студентів MWSLiT до здобуття чолової позиції на глобальному ринку праці, заняття студентів на напрямку «Логістика» проводяться в спеціалізованих лабораторіях інформаційних систем. Кожна лабораторія має робочі місця, що обладнанні відповідним ПЗ для симуляції прикладних питань а також відповідними системами підтримки підприємств.


MWSLiT у Вроцлаві – це провідний ВНЗ в галузі транспорту, логістики та експедиції, що гарантує своїм студентам широкі та поглибленні практичні знання, які вони отримують завдяки можливості практичного навчання у спеціалізованих лабораторіях.


Завдяки впровадженню університетом практичних елементів навчання та знанням логістичного ПЗ, студенти та випускники MWSLiT у Вроцлаві стають цінними фахівцями вже після закінчення навчання.


Лабораторії в Міжнародному Університеті Логістики та Транспорту у Вроцлаві оснащені відповідним науково-технічним обладнанням у трьох тематичних аспектах і відповідають спеціальностям на напрямку навчання «Логістика»:

 


ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ У СФЕРІ ЛОГІСТИКИ


Центр професійної підготовки  з логістики відповідає на потреби ринку праці в епоху викликів Зеленого курсу, сталого розвитку та технологічних змін. Поточний проєкт отримав підтримку в рамках Національного плану відновлення та стійкості.


Заняття, які дозволять набути практичних навичок, відбуватимуться в сучасній логістичній лабораторії, обладнаній, серед іншого, симулятором навантажувача, що дозволяє

 

  • симулятором навантажувача - дозволяє імітувати водіння навантажувача в різних умовах, в тому числі в небезпечних умовах,
  • дидактичною станцією в галузі виробничої логістики, на якій представлено транспортування та та зберігання компонентів у виробничому процесі,
  • RFID ворота - зі зчитувачами та принтерами етикеток,
  • дрони - моніторинг транспортування вантажів,
  • екзоскелети для розвантаження працівників складу.

 

7 1675181611328 1675423570377 1675423570377 1675423570377 1675423570377

 


ЛАБОРАТОРІЇ ЛОГІСТИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ


Лабораторія логістичної інженерії включає заняття з автоматичної ідентифікації, автоматизації та складських технологій. Програма цих занять включає експерименти, спрямовані на практичне ознайомлення з обладнанням і технологіями, що використовуються в промисловості. Заняття проводяться на експериментальних станціях у групах по двоє.

7 1675181611328 1675423570377

 


ЛАБОРАТОРІЇ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ТЕХНІКИ


Лабораторії фундаментальних проблем техніки створені передусім з думкою про навчання на ступінь інженера. Тематично вони покривають такі предмети, як: фізика, електроніка, електротехніка. Завдяки розширенню програми практичними заняттями у лабораторії, студенти мають можливість більш індивідуальним чином ознайомитися з технічними питаннями, з якими мають справу під час навчання на обраному напрямку. Натомість, робота в трьохособових групах полегшує опанування складних теоретичних завдань та розвиває вміння вирішувати проблеми в групі.

 

4 5 6


ЛАБОРАТОРІЇ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ


Лабораторії комп’ютерних технологій складають основу для опанування методів роботи в сьогодняшніх реаліях. Маючи 7 комп’ютерних залів, на індивідуальних робочих місцях можна ознайомитися з ПЗ, яке широко використовується в сьогоденні і пов’язане з логістичною та транспортною діяльністю, а також набути вмінь моделювання і розв’язування проблем, які можна спіткати в професійній діяльності. З цією метою ці лабораторії оснащені водночас системами класу ERP або WMS, а також спеціалізованим ПЗ для моделювання та симуляцій.

 

7      8

 


Вище описані лабораторії – це навчальні лабораторії, в яких реалізуються заняття на стаціонарній та заочній формі навчання.Маючи на меті якнайкращу підготовку до виконання праці в підприємствах галузі транспорту та логістики, лабораторні робочі місця створені так, аби студент міг ознайомитися з конкретними питаннями в практиці та з’ясувати їх технічний та теоретичний механізм дії.

9
Прикладом є робочі місця пов’язані з дослідженням властивостей технологій штрих-кодів. Студенти під час занять в цих лабораторіях дізнаються не тільки про плюси та мінуси окремих символік, але також самі перевіряють з якими проблемами вони можуть зустрітися під час їх імплементації, щоб у майбутньому уникнути або запобігти небажаним наслідкам їх застосування в конкретному випадку.

10

У рамках занять презентуються нові рішення, що на даний момент ще досить рідко зустрічаються в галузі, наприклад, RFID. Тому на кількох робочих місцях можна ознайомитись з самою технологією, використовуючи різноманітні сканери, як для пасивних тегів так і для активних, і, окрім того, з конкретними промисловими рішеннями. З цією метою згромаджено, окрім іншого, різного типу транспондери, щоб кожен студент міг побачити чим вони відрізняються, в в залежності від способу їх вживання, і поекспериментувати над використанням.

11На заняттях обговорюються теж рішення, які сьогодні є найбільш популярними. З цією метою створене робоче місце контактних та безконтактних магнітних карт, яке акумулює різні технології в одному застосуванні, уможливлюючи пересічну демонстрацію теми. Згромадження різних технологій в рамках одного робочого місця дозволяє в такому випадку, окрім іншого, підвищити свідомість вживання банківських карток або рішень, які забезпечують доступ до об’єктів які охороняються.

Ознайомлення студентів з технічними об’єктами в дійсній шкалі, оточенні та умовами роботи є не завжди можливим. Для таких випадків підготовані модельні рішення на фізичних об’єктах, а також симуляційні – на комп’ютерних робочих місцях. В дидактичному процесі зі студентами використовується модель складу, де на поличках в більшій скалі презентуються складські операції та ПЗ класу WMS.Однак, навіть в цьому випадку, технічне оснащення, габарити якого це дозволяють, є таким самим як на реальному складі. Для деяких питань, які покриваються програмою навчання, оперування реальними об’єктами однак не є можливим з перспективи на їх розміри, безпеку або економічність. Для таких випадків підготовлені програмні інструменти, опанування яких не тільки демонструє і вчить розв’язувати окремі проблеми, а й також дозволяє сформувати універсальні навички в галузі моделювання, проектування та симуляцій. Тому комп’ютерні зали оснащені ПЗ (напр. SAP R/3), з яким часто можна зустрітися в промисловості або які дозволяють вирішувати дуже широкий спектр проблем (напр. Anylogic, Flexsim).

 

sap anylogic flexsim

 


Системи, що використовуються в університеті:


СИСТЕМА TRANS.EDU


Система Trans.Edu – це програма, що дозволяє студентам втілитися в роль власника транспортної фірми. Це платформа, яка уможливлює інформаційний обмін, забезпечує гарантії вчасної доставки вантажу і своєчасного врегулювання оплат. Під час занять студенти мають можливість попрацювати з процесами, що відображують щоденні завдання. Такі знаряддя використовуються спеціалістами з цілої Європи.

trans edu logo 1

RFID (RADIO-FREQUENCY IDENTIFICATION)


RFID (Radio-frequency identification) – система контролю товарообміну на підставі дистанційного відчитування та запису даних (напр. ідентифікатора GUID) з використанням спеціальних електронних систем, призначених до нагляду за предметами. Часом технологію RFID називають радіо-штрих-кодом. Отже, так як до поширення штрих-кодів потрібні були загальносвітові уніфікаційні дії, так технологія RFID потребує цього роду уніфікації..

 

EDI (ELECTRONIC DATA INTERCHANGE)


EDI (Electronic Data Interchange) – трансфер бізнес-інформації від комп’ютера до комп’ютера з використанням стандартних, прийнятих форматів комунікатів. Ціллю EDI є елімінування багаторазового введення даних а також прискорення і збільшення точності передачі інформації завдяки з’єднанню відповідних комп’ютерних програм між фірмами-учасниками обміну. Вживання EDI дозволяє скоректувати часову доступність логістичної інформації, розширити і уточнити дані, а також зменшити кількість праці необхідну підтримці процесу. Щоб сповна користуватися перевагами EDI, учасники логістичного каналу повинні комунікувати за допомогою комп’ютера. Іншими словами, ефективне впровадження EDI вимагає безпосередньої комунікації поміж комп’ютерними системами покупців та продавців продукту.

ERP (ENTERPRISE RESOURCE PLANNING)


ERP (Enterprise Resource Planning), або іншими словами – Планування засобів підприємства. Ця назва означає інформаційну систему програм, які інтегрують процеси підприємства на всіх його рівнях. Система ERP покриває усі процеси, що відбуваються в підприємстві і дозволяє оптимізувати роботу в багатьох сферах функціонування підприємства – від фінансів, кадрового управління до логістики та виробництва. Системи ERP призначені водночас для підприємств виробничих, торгових та підприємств з надання послуг.


WMS (WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM, WMS)


WMS (Warehouse Management System, WMS) –програма для управління рухом товарів у складах, що використовується в логістиці, яку часом називають також системою обслуговування складу високого рівня організації. Рішення типу WMS служить координації складських робіт. Це високоспеціалізовані системи, що можуть вдосконалити всі процеси, що відбуваються на складах. Вони мають велике значення, перед усім, для логістичних операторів (постачальників послуг), що обслуговують в своїх складах та терміналах щоденно величезну кількість різноманітних вантажів, що походять від багатьох відправників і скеровані багатьом адресатам.


MRP (MATERIAL REQUIREMENTS PLANNING)


MRP (Material Requirements Planning) –це збір процесів для визначення потреб на матеріальні засоби (сировину, матеріали, компоненти і т.п.). Їхнє завдання – визначити точну кількість матеріалів та термін доставки таким чином, щоб вирівняти стрибки попиту на окремі продукти. Ці техніки часто підтримуються відповідними інформаційними системами. Головною метою є зменшення фінансових потреб при організації процесу продукції

Міжнародний університет логістики і транспорту у Вроцлаві
 вул. Солтисовіцка 19 Б         51-168 Вроцлав
 тел: (71) 324-68-42  вн. 225        
zagranica.rekrutacja@msl.com.pl

facebook     youtube     skype     telegram     viber     whatsapp    Ig mwslit m