ВІДКРИТО НАБІР НА 2024/2025 АКАДЕМІЧНИЙ РІК

  ДЕТАЛЬНІШЕ   
  

 

ТРАНСПОРТ бакалавріат

Напрямок навчання «Транспорт» уможливлює отримання широких знань на тему експедиційно-транспортної галузі. Студенти цього напрямку навчання знайомляться зі специфікою управління транспортною фірмою та питаннями ефективної організації міжнародного та внутрішнього транспорту.

Запрошуємо на денне та заочне навчання!

 

Оцінка викладача-практика

 

Транспорт завжди був важливим сектором національної економіки, що значно впливав на внутрішній розвиток держав, і, з іншої сторони, на їх відношення в міжнародному середовищі. Транспортна діяльність складає важливий елемент логістичних систем, як в макро так і в мікрошкалах. Про те, наскільки важливим аспектом логістичних процесів є транспорт, свідчить хоча б той факт, що ще зовсім недавно логістика ототожнювалась з діяльністю транспортних компаній. Такий підхід, однак, змінюється. Все більш очевидною на ринку стає фактична сфера діяльності логістики, яка зусереджує свою увагу на системах управління продукцією, запасами, інформацією, а процес транспортування інтерпретує тільки як підтримуючу субсистему. Саме з цієї причини навчання спеціалістів, що володіють компетенціями керування транспортними системами, потребує індивідуального підходу. При підготовці нової освітньої пропозиції ми скерували програму навчання на процес вдосконалення навичок та знань, що строго пов’язані з транспортом. Створені спеціальності є відповіддю на заявлені потреби ринку раці, а спеціалізовані предмети є результатом численних консультацій з менеджерами з сектору транспорту, логістики та експедиції.

 

Спеціальність: Експедиція і транспортне страхування.

На польському ринку відчутний брак освітньої пропозиції, що була б орієнтована на комплексну освіту експедиторів, які вміють використовувати страхові процедури на практиці. Програма освіти на цій спеціальності складена з врахуванням європейських вимог; ми керувалися правилами навчання експедиторів в німецьких ВНЗ, які на сьогодняшній день вважаються взірцями. В той самий час, визначаючи область знань та навичок майбутніх випускників цієї спеціальності, компетенції експедитора були нами доповнені знаннями з галузі транспортного страхування. Це спеціалізований сектор страхового ринку, що вимагає окремих моделей поведінки і знань.

 

Спеціальність: Управління транспортною фірмою.

З точки зору сильної ринкової конкуренції, ростуть вимоги до знань та вмінь тих, хто керує (або мають намір в майбутньому керувати) транспортною фірмою. Складність юридичних формальностей, постійна вимога інтенсивного розвитку і вдосконалення організації призводить до того, що керування навіть невеличким транспортним парком вимагає від менеджера компетенцій, які допоможуть досягти сучасного та ефективного управління. Завдяки цьому він буде конкурентноспроможний по відношенню до інших учасників ринку, не тільки у внутрішньодержавному, але й в європейському масшабі, а також постійно збільшуватиме свою продуктивність. Метою програми цієї спеціальності є, в першу чергу, начитка знань необхідних при створенні і управлінні транспортною фірмою. Пристосовуючи навчальний план до вимог сертифікації професійних компетенцій, ми пропонуємо нашим студентам отримання не тільки диплому престижного логістичного університету, але й можливість уникнути проходження екзаменів на Сертифікат професійних компетенцій в дорожньому транспорті.

 

Спеціальність: Організація спеціального транспорту.

Специфіка транспортних потреб і строгі правові норми призводять до того, що обслуговування вантажів з конкретними властивостями, таких, як, наприклад, небезпечні вантажі, потребує професійних знань і підходу, а також осіб відповідальних за організацію їх транспортування. Транспортні підприємства, з метою підвищення своєї конкурентоспроможності і розвитку асортименту своєї продукції, інвестують в рішення, що відкривають їм можливість спеціалізованого транспорту, в тому числі комбінованого. Відповідно, ринок все частіше звертається до спеціалістів, котрі мають високу кваліфікацію, що дозволяє організувати цей вид транспорту відповідним чином. Готуючи ряд спеціалізованих предметів, університет враховує екзаменаційні вимоги, які дають право займатися перевезеннями ADR, що дозволить випускникам даної спеціальності отримати потрібний рівень професійних знань.

 

Спеціальність: Управління в залізничному транспорті.

Локалізація Польщі на трасах найважливіших трансєвропейских комунікаційних коридорів, що сполучають захід зі сходом та північ з півднем континенту, згідно до концепції зрівноваженого розвитку, розширює можливості надання логістичних послуг на глобальну шкалу. Нова спеціальність, що відкрита в Міжнародному Університеті Логістики та Транспорту – «Управління в залізничному транспорті» – поєднує знання та навички у менеджменті зі знаннями про технічні аспекти залізничного транспорту в Польщі і в усьому світі. Під час шестисеместрального навчання на рівні бакалавра студенти дізнаються все про сучасні концепції управління організацією та отримають знання в галузі побудови залізниці, приладів управління залізничним рухом і технік його ведення. Матеріал лекцій включає також питання організації пасажирського та товарного транспорту, конструкції залізничного складу і високошвидкісних залізниць. Це шанс для випускників професійно реалізуватися в одній з компаній з групи PKP, або ж в одному з численних приватних підприємств, що спеціалізуються на перевезеннях.

Список спеціальностей в рамках напрямку транспорт

Управління мультимодальними перевезеннями, Експедиція і транспортне страхування, управління транспортною фірмою, організація спеціального транспорту, управління в залізничному транспорті

Менеджер транспорту


Запрошуємо на навчання до Міжнародного Університету Логістики та Транспорту у Вроцлаві!

 

Zobacz specjalności Rejestracja online Masz pytanie
Zobacz specjalności Rejestracja online
Masz pytanie  

НАШІ ПАРТНЕРИ

 • ups
 • kghm
 • intersystem
 • DB Shenker
 • crusar
 • cati
 • bosh
 • benziger
 • ccc
 • alfa-dach
 • amazon
 • ch_robinson
 • dhl
 • fracht
 • gefco
 • kuehne+nagel
 • leoni
 • mauffrey
 • panalpina
 • pkp_cargo
 • poczta_polska
 • ritex
 • rohlig_suus
 • skanska

Міжнародний університет логістики і транспорту у Вроцлаві
 вул. Солтисовіцка 19 Б         51-168 Вроцлав
 тел: (71) 324-68-42  вн. 225        
zagranica.rekrutacja@msl.com.pl

facebook     youtube     skype     telegram     viber     whatsapp    Ig mwslit m