Навчання в Польщі | Міжнародний Університет у Вроцлаві | Запрошуємо.
CILT        Wiarygodna szkoła
Найкращий логістичний ВН3 у Польщі згідно Рейтингу Perspektywy 2016

Транспорт

transport

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ЛАБОРАТОРІЇ

 
ФІНАНСУВАННЯ НАВЧАННЯ

 
МІЖНАРОДНА
СПІВПРАЦЯ


 
ВІДКРИТІ
ЛЕКЦІЇ


 
АКРЕДИТАЦІЯ CILT (UK)

 

ТРАНСПОРТ бакалавріат

Напрямок навчання «Транспорт» уможливлює отримання широких знань на тему експедиційно-транспортної галузі. Студенти цього напрямку навчання знайомляться зі специфікою управління транспортною фірмою та питаннями ефективної організації міжнародного та внутрішнього транспорту.

Запрошуємо на денне та заочне навчання!

Оцінка викладача-практика

Транспорт завжди був важливим сектором національної економіки, що значно впливав на внутрішній розвиток держав, і, з іншої сторони, на їх відношення в міжнародному середовищі. Транспортна діяльність складає важливий елемент логістичних систем, як в макро так і в мікрошкалах. Про те, наскільки важливим аспектом логістичних процесів є транспорт, свідчить хоча б той факт, що ще зовсім недавно логістика ототожнювалась з діяльністю транспортних компаній. Такий підхід, однак, змінюється. Все більш очевидною на ринку стає фактична сфера діяльності логістики, яка зусереджує свою увагу на системах управління продукцією, запасами, інформацією, а процес транспортування інтерпретує тільки як підтримуючу субсистему. Саме з цієї причини навчання спеціалістів, що володіють компетенціями керування транспортними системами, потребує індивідуального підходу. При підготовці нової освітньої пропозиції ми скерували програму навчання на процес вдосконалення навичок та знань, що строго пов’язані з транспортом. Створені спеціальності є відповіддю на заявлені потреби ринку раці, а спеціалізовані предмети є результатом численних консультацій з менеджерами з сектору транспорту, логістики та експедиції.

Др. Аґнєшка Тубіс